בועז כהן

מפגש בבית היוצר של אקו"ם האנגר 22 נמל רידינג תל אביב