רות לוין – "יאנינה והחיה"

יום:
פתיחת דלתות:
תחילת מופע:
רות לוין - "יאנינה והחיה"
צילום:מארק אינברג


וילנה, 1943.

יהודייה נרדפת מפקידה את בתה התינוקת בידי אצילה פולניה יפהפייה. קצין ס.ס. נשבה בקסמי הפולנייה, הטוענת כי זו בתה. הוא מגלה את האמת, אך עורק ליערות ליטא. פרטיזנים לוכדים אותו והוא לוקח את הסוד עמו לקבר.

האם קצין נאצי יכול להיות 'טוב'?

מה גבולות הטוב? והרוע?

סיפור כזה שמע בילדותו הכנר והמלחין מוטי שמיט מפי אביו איסר, שהיה פרטיזן ביערות ליטא. סיפור כזה כתב המשורר הנודע אברהם סוצקבר, שהיה פרטיזן תחת פיקודו של איסר שמיט ביערות ליטא ועלה לארץ. הסיפור והסיפור על הסיפור מתאחדים במופע לשחקנית, צ'לו ופסנתר.

את המוזיקה כתב מוטי שמיט ואת המופע יצרה רות לוין, שחקנית וזמרת, בת זוגו של שמיט ובתו של הטרובדור היהודי הנודע לייבו לוין.

'כולנו תווים' אמר פעם המשורר אברהם סוצקבר. לכבוד יהיה לנו אם תרצו לכבד בנוכחותכם את התווים והגורלות שמאחוריהם.

בימוי ומשחק – רות לוין  

עיבוד והמחזה – יצחק פקר, רות לוין

מוזיקה – מוטי שמיט 

צ'לו – דניאל  שוורץ 

פסנתר – אולגה גרינהוט  

קולות רקע – אולגה אביגיל, לייבו לוין, רות לוין 

תמיכה טכנית – לייב-לב לוין

——————————————————————————

 בחסות המכון הפולני בישראל​.

מוקדש לפולנים חסידי אומות העולם.

Vilna, 1943.

A persecuted Jewish mother leaves her infant daughter in the arms of a beautiful young Polish woman of noble descent. An SS officer taken by the woman’s beauty reveals the secret but does not betray her and deserts to the woods of Lithuania. He is taken prisoner by fighting partisans and takes the secret to his grave.

Israeli violinist and composer Motti Schmitt heard such a story from his father, Isser, who was a commander with the fighting partisans in those woods. Such a story has been told by world famous Yiddish poet and fighting partisan under Isser’s commandment, Abraham Sutzkever.

The story and the story of the story unite in a performance for an actress, cello and piano. Music by Motti Schmitt, performance created by singer and performer Ruth Levin, daughter of Leibu Levin, the “Jewish Schubert”.

“We are all but musical notes”, said once poet Abraham Sutzkever.

We would be honored if you could join us to pay respect to the notes and the lives behind them.

Ruth Levin – directing and acting

Motti Schmitt  – Music

Daniel Schwartz – Cello

Olga Greenhut – Piano

Theater adaptation – Itzhak Pecker, Ruth Levin

Background voices – Olga Avigail, Leibu Levin, Ruth Levin

——————————————————————————

Wilna, 1943.

Eine verfolgte Jüdische Mutter überlässt ihre neugeborene Tochter bei einer jungen Polnischen adeligen Frau. Ein SS Offizier, von der Schönheit der Polnischen Frau besessen, hat ihr Geheimniss erraten, aber nicht verraten. Er desertiert und flüchtet in die Wälder von Litauen. Dort wird er von Partisanen festgenommen, aber nimmt sein Geheimniss mit, ins Grab.

Israelischer Geiger und Komponist Motti Schmitt hat als kind so eine Geschichte von seinem Vater, Isser Schmitt gehört. So eine Geschichte hat Weltberühmter Dichter Abraham Sutzkever in seinem Grünen Aquarium, in Jiddisch, erzählt. Schmitt war Sutzkevers befehlshabender Offizier in den Wäldern um Vilnius.

Die Geschichte und die Geschichte der Geschichte treffen sich in ein Bühnenstück für Stimme, Cello und Klavier, von Motti Schmitt komponiert. Es singt und  spielt Ruth Lewin, Schmitts Lebensgefährtin und Tochter des ‘Jüdischen Schuberts’, Leibu Lewin.

 “Wir alle sind Musiknoten” sagte mal der Dichter Sutzkever.

Um Ihre Teilnahme am 25/1 um 20:30 Uhr im Beit Hayotser bama.acum.org.il Hanger str. 22, Tel-Aviv port bitten

Ruth Lewin und Motti Schmitt

Inszenierung und Darstellerin – Ruth Lewin

Musik – Motti Schmitt

Theaterbearbeitung – Itzhak Pecker, Ruth Lewin

Cello – Daniel Schwartz

Klavier – Olga Gruenhut

Hintergrundstimmen – Olga Awigail, Leibu Lewin, Ruth Lewin

 

פתיחת דלתות 20:30

תחילת מופע 21:00

יום:
פתיחת דלתות:
תחילת מופע:
דילוג לתוכן