עדינה מור חיים - השקת פרדוקס הדופי

הופעה בבית היוצר של אקו"ם האנגר 22נמל רידינג תל אביב